Trädgårdsskötsel

Trädgård

Utemiljön är första intrycket för dem som anländer till din fastighet. En välskött gård ger en ökad trivsel och känns välkomnande för besökare.

Vi tar hand om såväl löpande skötsel och renhållning som nyplanteringar och förslag på förbättringsåtgärder.
På gården finns ofta utemöbler och dylikt som behöver tillsyn och underhåll.​

På vintern ser vi till att gården är skottad och sandad så att inga olyckor händer.

Tjänsteutbud

  • Skötsel av grönytor
  • Beskärning av träd och växter
  • Nyanläggningar
  • Rådgivning och planteringsförslag
  • Vinterväghållning