Optimax®

Utskrift

En försäkring som både ger bättre ekonomi och komfort.

Optimax® är en flexibel försäkring som omfattar allt från ekonomi till driftsäkerhet. Med Optimax® sänker vi dina energikostnader både på kort och lång sikt, samtidigt som du får ett mer stabilt inomhusklimat med en jämn, behaglig temperatur. Och det kostar inte mer än vad du idag betalar för ett par manuella rutinkontroller och betydligt mindre än de utgifter som en obevakad trasig ventil kan orsaka.

Vi ser till att du undviker straffavgifter

Optimax® kombinerar den senaste tekniken med en dygnet runtövervakning som följer upp varje förändring och håller anläggningen i balans. Vi ser bland annat till att din returtemperatur ligger under medeltemperaturen i jämförande fastigheter inom samma kategori. Det kan vara avgörande för om du ska få en rabatt från din energileverantör eller vara tvungen att betala onödiga avgifter.

Vi löser problemen innan de blir bekymmer

Överdimensionerade ventiler och felkalibrerade givare är två vanliga anledningar som ökar energiutgifterna. I Optimax® ingår support som tar hand om alla driftstörningar innan de börjar kosta pengar. Vi förbereder dig också inför energibesiktningar och lagstadgade miljömål.