Miljö

Symbolbild miljö

Mindre utgifter ger mer klöver.

För varje krona du sparar på din energiförbrukning gör du en insats för miljön. Ju mer vi optimerar din energiförbrukning desto mindre blir din miljöpåverkan i form av minskade koldioxidutsläpp, användning av fossila bränslen m.m.